Poznajmy się!

Projekt bez tytułu (3)

Jacek Jokś

Swoją praktykę zawodową opieram na prowadzeniu procesów coachingowych oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej w nurcie Gestalt. W zależności od sytuacji i wagi problemu, z którym przychodzi klient, wskazuję, która metoda może być dla niego bardziej użyteczna.

W pracy kieruję się podejściem humanistycznym, które zakłada, że w centrum uwagi zgaduje się człowiek jako niepowtarzalna jednostka.

Podczas spotkań ważne jest dla mnie, by były one prowadzone w duchu zrozumienia, empatii i akceptacji klienta jako czującego i świadomego człowieka. Zwracam tym samym uwagę nie tylko na jego myśli, ale także na emocje, odczucia z ciała, koncentrując się na tym, co jest tu i teraz i jakie działania może podjąć w najbliższej przyszłości.

Rozumiem klienta jako osobę pełną zasobów, która potrzebuje jedynie odpowiednich warunków do tego, by móc się w pełni realizować.

Zagadnienia tj. wolność, odpowiedzialność, samorealizacja, samoakceptacja czy sens są słowami, które często przeplatają się w moim gabinecie 🙂

Celem – tak pomocy psychologicznej, jak i coachingu – nie jest wyłącznie rozwiązywanie problemów ale także towarzyszenie klientowi i wspieranie go w procesie rozwoju. W procesie stawania się sobą.

Swoją pracę na bieżąco poddaję superwizjom prowadzonych przez superwizorów coachingowych jak i psychoterapeutycznych.

Edukacja:

 • Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – 4-letnia szkoła z zakresu psychoterapii (w trakcie).;
 • Szkoła Coachów przygotowująca do akredytacji na poziomie PCC
 • Szkoła Coachów przygotowująca do akredytacji na poziomie ACC Szkoła Superwizorów Coachingu
 • Szkoła Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
 • Szkoła Trenerów Biznesu Grupy SET
 • Studia podyplomowe: Design management, SWPS
 • Studia magisterskie: Filozofia, dyplom mgr UAM

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracownia Psychologiczna POMOCNIA – coach, pomoc psychologiczna Gestalt.
 • Concordia Design – manager ds. projektowania innowacji i usług, trener, coach.
 • Grupa SET sp. z o.o. – trener, coach, superwizor.
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – coach, trener, konsultant ds. rozwoju pracowników i organizacji.

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikat Professional Certified Coach (PCC) International Coach Federation
 • Certyfikat Associate Certified Coach (ACC) International Coach Federation
 • Certyfikat superwizor coachingu
 • Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – 4-letnia szkoła przygotowująca do zawodu psychoterapeuty (w trakcie)
 • Szkoła Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
 • Prosci® Change Management Certification Program – SILFRA Consulting
 • Certyfikat praktyka metody Points Of You™ – The Coaching Game
 • Kurs Coachingu w ujęciu systemowym
 • Szkoła Trenerów Biznesu Grupy SET
 • Szkoła Facylitacji Pathways
 • Certyfikat Akademii Managera w systemie VCC
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe
 • Metody prowadzenia coachingu grupowego
 • Coaching – kompetencje lidera
 • Narzędzia coachingowe w biznesie
Projekt bez tytułu (2)

Monika Furmanik

Jestem psychoterapeutką, psychologiem, coachem i trenerem. Niezależnie od tego w jakiej roli zawodowej pracuję bliskie jest mi podejście Gestalt. Uważam, że dzięki lepszemu rozumieniu siebie żyjemy bardziej świadomi swoich możliwości i szans, jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które nam służą, jak również tworzyć satysfakcjonujące nas relacje z innymi.

Edukacja

 • Szkoła psychoterapii, Instytut Terapii Gestalt, Kraków
 • Szkoła Coachów ICC, Warszawa​
 • Studia psychologiczne, UAM, Poznań

Doświadczenie

W Gabinecie Psychoterapii Gestalt prowadzę:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię par
 • psychoterapię grupową

Pracuję również jako coach, trener, facylitator.

Kursy i szkolenia:

 • Europejski certyfikat terapeuty (EAP)
 • Certyfikat psychoterapeuty Gestalt (PTPG)
 • Certyfikat Coacha (ICC)

Kursy

 • Terapia oparta na mentalizacji
 • Terapia par skoncentrowana na emocjach
 • Praca z ciałem w podejściu Gestalt
 • Ucieleśnione perspektywy dla pracy z parami
 • Teoria pola – współczesna perspektywa Gestalt
 • Kreatywność w terapii Gestalt
 • Teoria i praktyka Analizy Transakcyjnej w sytuacji pomocy psychologicznej
 • Umiejętności interpersonalne i ich wykorzystanie w dialogu oraz rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych

Narzędzia coachingowe

 • Tworzenie mentoringu w organizacji
 • Scrum Master
 • Podejście systemowe w biznesie
 • Tworzenie programów psychoedukacyjnych